affetmek

-der -i
1. 饶恕, 赦免: suçluları \affetmek 赦免罪犯
2. 宽恕, 原谅, 迁就: Affedersiniz, size bir şey soracağım. 打搅了, 我问您点儿事。Affedersiniz, bu ne biçim söz! 恕我直言, 这叫什么话!Beni affedin, bu işi yapamıyacağım. 抱歉, 这事儿我可干不了。
3. 免职, 解职, 解雇, 开除: Bakanlık sizi memuriyetinizden affediyor. 部里要开除您的公职。Genel müdür Ali'yi vazifesinden affetti. 总经理解除了阿里的职务。

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

  • affetmek — i, der, Ar. ˁafv + T. etmek 1) Bağışlamak 2) Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek Beni affedin, gelemeyeceğim. 3) den Görev veya işten çıkarmak Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • af — is., ffı, Ar. ˁafv 1) Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama 2) Mazur görülme Bu görevden affımı dilerim. 3) Görevden çıkarılma Kardeşinin vazifeden affı kararlaşmış. Birleşik Sözler affedilmek affetmek affettirmek affeylemek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • affeylemek — i, Ar. ˁafv + T. eylemek Affetmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bağışlamak — i, e 1) Bir mal veya hakkı karşılık beklemeden birine vermek, teberru etmek Bütün malını Kızılay a bağışladı. 2) Herhangi bir kötü davranış için ceza vermekten vazgeçmek, affetmek Çocuk elindeki çiçek demetini kumandanın ayağı altına atarak:… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • mazur görmek — kusura bakmamak, hoş görmek, bağışlamak, affetmek Büyük işler deruhte etmemiş insanların, bu husustaki tereddütlerini mazur görmelidir. Atatürk …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.